Aktuellt just nu...Klicka Verksamhetsplan 2016
Klicka Verksamhetsberättelse 2015
Klicka Avskjutningsrapport 1/4-15 31/3-16 (ny)
Klicka Avskjutningsrapport 1/4-14 31/3-15
Avskjutnings-statistik 11-12
Klicka här för avskjutnings-statistik 13-14
Kretsmästerskap i viltspårsprov.


KM- i viltspår i Tåkernkretsen.
Tåkernkretsen har som avslutning på vårens spårkurs hållit kretsmästerskap i viltspår på Omberg. 5 hundar och dess förare ställde upp och segrade gjorde Margareta Rydholm med taxen Red. Det var förövrigt hennes 3:e KM med denna hund. De övriga hundarna kom på delad andra plats.

Prisutdelningen skedde senare I Hovs Bygdegård där Stefan Mårtensson som är hundansvarig i Östergötlands Jaktvårdsförbunds styrelse delgav de församlade en hel del praktiska tipps om hundar och hundträning. Samtliga deltagare i vårens träningskurs fick mota pris, som skänkts av traktens företagare

Stefan Mårtensson


Kretsens revisor Gösta Skog fick Östergötlands Jaktvårdsförbunds bronsmedalj på länsförbundsstämman I Brunneby söndagen den 3/4 2016.

Årsmöte med Tåkernbygdens jaktvårdskrets.


Viltvård i odlingslandskapet var temat för det anförande som jaktvårdskonsulent Benny Nilsson höll vid årsmötet med Tåkernbygdens Jaktvårdskrets som hölls på Centralkorgen i Väderstad.
Benny visade på vissa enkla åtgärder för att det vilda skulle få en bättre biotop i vårt odlingslandskap. Han tog också upp en del saker att tänka på om man ska sätta ut fältfågel. Han har stor erfarenhet av utsättning av rapphöns på sina egna jaktmarker på Gotland, där han årligen sätter ut rapphöns.

I sitt inledningsanförande på årsmötet tog ordförande Jan Engholm upp en del vad som pågår nationellt, såsom problemet med EU:s vapendirektiv, alla turer kring vargjakten och att det allmänna uppdraget som Jägarförbundet har fått av riksdagen ifrågasätts av Miljöpartiet.
Glädande är att det återigen är en "nytändning i länsförbundets styrelse" med mycket aktiviteter i de olika arbetsgrupperna. Sarah Hamilton-Widegren avslöjande att Östergötlands Jaktvårdsförbund håller på att förhandla om en större jaktmark i länet där man ska kunna bedriva olika utbildningar och kunna vissa olika grupper hur man kan bedriva viltvård.

Kretsstyrelsen har lagt ned mycket arbete på att få bukt på de oseriösa säljjakter på gäss som förekommer där det också har skjutits två svanar. Vid flera tillfällen har man ej heller haft med sig hund på fältet där jakten bedrivs. Syrelsen har som målsättning att kunna lägga en pool med eftersökshundar på hemsidan, så att jägare som saknar hund som erfordras vid olika jakttillfällen ska kunna få kontakt med intresserade hundägare som vill använda sina hundar.

Styrelsen med ordförande Jan Engholm omvaldes.

Följande priser delades ut:
Anders Fred vann räv och grävling.
Per Pettersson vann kråka kaja och skata.
Anders Wall vann mink och mård.
Bästa spårhund vanns av Sebastian von Gegerfelt med hunden Saga.
Kretsskjutning vanns av Per Pettersson.
Ombergspokalen vanns av Stefan Holmertz.
Jägareförbundets vinster vanns av Sören Aldén, Tommy Ceserhalmi, Anders Wall och Stefan Holmertz.

Ett tretiotal medlemmar besökte årsmötet. Jan Engholm

 

Jan Engholm gästade Vadstena Klosters Rotaryklubb

Jan Engholm,  Svenska jägareförbundet talade om  jaktetik.

Varför jaktetik. Jo det händer så mycket inom jakten i dag,  nya viltarter, nya jägare och ny teknisk utrustning.

Jan berörde Jonas Gallerius doktorsavhandling om jakt från år 1681, skriven på latin.

JG betonade vikten av” hur dödandet av djur skall ske på ett medlidsamt sätt och vi skola icke göra det på ett hänsynslöst eller plågsamt sätt”.

Svenska jägareförbundet har ett etikprojekt som bedrives över hela jägarkåren.  Målet är att uppdatera jägareförbundets etiska regler samt att behålla jaktlagens ”frihet under ansvar”.

Ett jägarmässigt uppträdande är ett antal oskrivna regler som överföres från äldre jägare till nya jägare.

Det inbegriper bland annat omhandtagande av allt vilt som nedlägges. Det skall vara värdigt både innan och efter skottet.

Man måste på ett respektfullt sätt hantera det vida och följa de jaktetiska regler som finns. .

Jakten och det vilda är en resurs som förvaltas av jägarna. Det görs genom viltvårdsinsatser och utfordring under vinterhalvåret.

Sist förmedlade Jan E  att huden är jägarens bästa vän.

Vid pennan
Lekatten

Bilder från spårkursen


 

Redovisning av grupparbete om etik 150226 Tåkernbygdens Jaktvårdskrets.

Exempel på dålig jaktetik:
För många hundar i samma såt.
Att släppa för många hundar vid exempelvis gris- och hjortjakt
Jaga inte för ofta på för liten mark.
Jaga inte med otränade hundar.
Jaga inte oftare och mer än marken tål.
Inte fler hundar än att jakten bedrivs på marken.
Släppa hundar på förliten mark.
Undvik hård jakt vid skare och mycket snö.
Strunta i eftersök

Skjuta på långa skotthåll.
Slarviga och dåliga skott.
Inte skjuta i svåra lägen.
Inte pruta på säkerheten.

Vissa utlägg på nätet och i media.
Publicera eller visa aldrig blodiga och makabra bilder för andra.
Tänk på var och hur ett djur passas, lämna inte räntan synlig.
Misskötta foderplatser.
Respektfull vilthantering:
Respektera varandra.
Inte marknadsföra dålig jaktetik på sociala medier.
Åtelplats för nära gräns.

Exempel på god jaktetik:
Visa hänsyn mot allmänheten.
Respektera andra (än jägare) i skogen.
Informera om viltvård och utfodring
Trevligt uppträdande, visa hänsyn mot övrigt friluftsliv
Rätt språkbruk, tala väl och fint om jakten.
Information god kommunikation särskilt till stadsbor och yngre.
Jaga med god jaktetik, för att undvika ökat jaktmotstånd:
Marknadsföra det goda ekologiska viltköttet.
Vårda grannsämjan.
Ta ur djuren på ett på ett tilltalande sätt.

Avstå från svåra skott.
Säker vapenhantering.
Skjut in vapnen.
Övningsskytte och träning för säkra skott.
Allt är inte att döda utan viltvård, urvalsskytte i synnerhet bland hjortdjur i balans med fodertillgång och trafiken.

Eftersök i alla sammanhang, både vid skadskjutningar och viltolyckor.
Ta ansvar i jakten och genomför ordentliga eftersök och planera jakten i god tid.
Bra genomgång och planering före jakten.
Rätt hund vid rätt tillfälle och vilt.

Bilder från årsmötet 2015