Kretstävlan börjar Tisdagen den 27 / 8 Kl 17:30 vid hagelbanan i Stavlösa med två hagelmoment och fortsätter den 31 / 8 Kl 9:00 vid kulbanan i Väversunda Omberg med två kulmoment Det kommer serveras Grillad korv vid båda tillfällena .
Väl möt Styrelsen
Välkommen