Aktuellt just nu...
Bli medlem
Medlem i Tåkernbygdens jaktvårdkrets blir du genom att lösa medlemskort i Svenska Jägareförbundet och begär att få vara med i Tåkernbygdens jaktvårdkrets (krets 14).