Herrestad-Källstad v.v.omr. håller årsmöte i Källstads församlingshem tisdagen den 26/7-2022 kl.19:00, dit medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna. Sedvanliga ärenden. Vi bjuder som vanligt på enklare förtäring! Styrelsen