Herrestad-Källstad v.v.omr. håller årsmöte i Källstads församlingshem tisdagen den 30/7-19 kl.19:00, dit medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna. Sedvanliga ärenden.
Vi bjuder som vanligt på enklare förtäring!
Styrelsen