Aktuellt just nu...

Styrelsen

Ordförande
Thomas Rosen
0143-24004
070-3947004
rosen.husberga@telia.com

V.Ordf.
Tommy Cserhalmi
Tel: 0143-10566
073-6764504
tommy.cserhalmi@telia.com

Sekreterare
Johan Rosén
Tele. 072 727361
johan_rosen2@hotmail.com

Kassör
Per Pettersson
tel.0143-24023

Ledamot
Göran Kellander
tel.070-5444092

Ledamot
Peter Malmström
tel.070-8240599