Aktuellt just nu...


Lös Jaktkort


För att jaga inom naturreservatet fodras att du löser jakträttsbevis.
Försäljning av jakträttsbevis sker hos kassören Jan Engholm eller att du sätter in avgiften som för närvarande är 30:-/år på Hovs viltvårdsområdes bankgiro
5654-0818. Du måste disponera jaktmark för att få lösa jakträttsbevis.