Aktuellt just nu...


Vad är vi


Hovs jaktvårdsområde bildades 1945 och omfattar fastigheter i Hov, Strå och Väderstad församlingar. Ombildningar och utökningar av området har skett vid ett antal tillfällen. 2001 ombildades jaktvårdsområdet till viltvårdsområde och nya stadgar antogs. Viltvårdsområdet omfattar numera 2550 ha fast mark och därtill tillkommer del i Tåkern. Antalet delägare 24 stycken. På kartan är Hovs viltvårdsområde markerat med grön gräns.