Aktuellt just nu...


Vad gör vi


Föreningens syfte är att främja viltvården genom en samordning och åtgärder till skydd och stöd för viltet.
Föreningen upprättar årligen avskjutningsstatisk som vidarebefordras till kretsen.
Jaktstämman är föreningens högsta beslutande organ.