Aktuellt just nu...
Styrelsen Ordförande
Jan Engholm
0143-30080
073-1589316
jan.engholm@gmail.com

Vice ordförande
Stefan Holmertz
0142-18509
070-9771222
stefan.holmertz@telia.com

Sekreterare
Anders Fred
Tel 0702262443
anders.freed@telia.com

Kassör
Thomas Rosen
0143-24004
070-3947004
thomas.husberga@gmail.com   

övriga Ledamot
Stefan Lener
070-2290993
stefanlener@tele2.se

Axel Ektander
0142-81962
axel_ektander_486@hotmail.com

Anders Wall
0143/30019
070/6230019
anderswall.sandby@gmail.com

Magnus Karlsson
070-2206371
magnusk68@hotmail.com

Adjungerade

Utbildningsansvarig:
Jan-Erik Karlsson
0708-301288
kolle.hem@gmail.com

Eftersöksansvarig:
Erik Andersson
073-0451741
erik@whatstone.se

Ungdomsansvarig
Axel Ektander
014281962
axel_ektander_486@hotmail.com