Kallar till årsmöte.
Plats: tomta den 27 mars
KL. 18.00
Välkomna. Styrelsen