Aktuellt just nu...

Det var mycket bra anslutning på stövarjakten
 

Stövar jakt på Walla 2015-02-21

Som vanligt var det stort intresse inte mindre än 41 deltagare varav 15 ungdomar
9 st rävar var synliga. Men ej inom hagel håll
3 Stövar deltog under dagen och Magnus Svantessons Tess bjöd på klingade rävdrev.
Och en hare blev dagens byte.
Dagen avslutades med korvgrillning.

Även i Linköping var det ungdomsjakt 10 st deltog
Och Valdemarsvik var det ungdomsjakt den 20 och 28 Februari med c15 deltagare
Text o Foto Stefan Lenér
Så var det åter dags för stövarjak på Valla Säteri
intresset att vara med att jaga räv och hare med
stövare är stort i området 48 st medverkade
varav 10 ungdomar. 2 rävar och 1 hare blev
bytet för klingande stövardrev och några bommar
blev det också dagen avsluttades med korvgrillning
alla var nöjda.

Vid pennan Stefan Lenér.
En lyckad klappjakt i början av november

Samling inför jakten med Östergötlands Stövarklubb.

Camilla Gääw spårar här med sin Beagle en räv som blivet påskjuten och gått i gryt, räven var angripen av skabb. Efter ett fint arbete med en grythund blev den framtagen och avlivad. Ägare till denna var Anders Hedström, Bjälbo.