Årsmöte Tåkern västra
4/8 kl 18 Vätter hästen Hästholmen