Aktuellt just nu...


Styrelsen


Ordförande
Anders Fred
Tel 0702262443
anders.freed@telia.com

Vice ordf.
Sören Alden
Tel 070-640 53 20

Sekr. och kassör
Bo Johansson
076-322 64 10

Övriga
Hans Larsson
Tel 070-347 19 57

Suppleant
Tomas Lindgren
Tel 0143 20131